Data-SKUP

Stiftelsen finansierer prisen for undersøkende datajournalistikk.

Publisert: 21. april 2020 av Kjetil Moen

SKUP er etablert for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge.

SKUP så dagens lys i Store Studio i NRK på Marienlyst i Oslo i 1990, og formelt etablert i Bergen året etter.

Først skjedde etableringen under navnet «Sammenslutningen for en Kritisk og Undersøkende Presse» (SKUP). Senere ble SKUPs organisasjonsform og navn endret til «Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse».

(Kilde: skup.no)

PRISVINNERE
Prisen ble delt ut for fjerde gang i 2019, og prisvinnerne hittil er:

 • Dagbladet i 2019 for Krabbefiskets ofre
 • NRK i 2018 for Legekoden
 • Dagbladet i 2017 for Søppelkrisa
 • VG i 2016 for Nedlasterne

STATUTTER
Statuttene for Dataskup-prisen ble vedtatt av SKUP-styret i mai 2016:

 1. Formål
  a) Prisen gis for fremragende, selvstendig undersøkende journalistisk arbeid der journalist/redaksjon i særlig grad har benyttet dataverktøy i research, tilgjengeliggjøring, analyse og/eller presentasjon.
  b) Prisen skal inspirere og stimulere til økt bruk av dataverktøy i det journalistiske arbeidet og bidra til kompetansedeling i form av innsendte metoderapporter.
 2. Prisen
  a) Prisen deles ut årlig dersom juryen finner kvalifiserte arbeider. I tillegg til selve prisen kan juryen dele ut diplomer og hedersbevisninger.
  b) Prisen deles ut i forbindelse med Data-SKUP-konferansen eller et annet arrangement i regi av Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse, SKUP.
 3. Deltakelse og innsending
  a) Prisen er åpen for alle journalistiske arbeider som er publisert for et norsk publikum og som har ivaretatt medienes etiske regelverk. Innsendte arbeider skal bestå av en metoderapport i henhold til mal og retningslinjer på SKUPs hjemmesider, samt det publiserte materialet som skal vurderes
  b) Arbeidene som sendes inn til vurdering må være publisert innenfor det tidsrom som SKUP annonserer at prisen gjelder for. Dersom et arbeid strekker seg over lenger tid, skal arbeidet vurderes i sin helhet.
  c) SKUP-sekretariatet bekjentgjør bredt og senest fire måneder før utdeling, relevant informasjon om prisen.
 4. Kriterier
  a) De innsendte arbeider vil bli vurdert ut fra prisens formål. Kriterier utarbeides og ajourføres i samarbeid mellom SKUP-styret, Dagblad-stiftelsen og juryen. Gjeldende kriterier skal til enhver tid forefinnes på SKUPs nettsider.
 5. Jury
  a) Prisen deles ut av en jury som velges av SKUP-styret. Juryen skal sammensettes av personer med stor datajournalistisk kompetanse og kan ikke bestå av personer som bekler andre verv i SKUP. Juryens medlemmer kan også rekrutteres fra øvrige nordiske land.
 6. Publisering
  a) De innsendte metoderapportene offentliggjøres på SKUPs nettsider så raskt som mulig etter juryering.
  b) Rapportene vil også, innenfor rammene opphavsretten gir, kunne bli publisert i artikkelsamlinger, tidsskrifter, forskningsrapporter o.l.
 7. Finansiering
  a) Prisen finansieres av Dagbladets Stiftelse.

Artikler

Dagbladet har levert to prosjekter til årets SKUP-pris. Begge er støttet av Dagbladets Stiftelse.
Frode Hansen har tatt fatt på jobben som ansvarlig redaktør - full av energi i følge ham selv.
Tidligere denne måneden fikk Dagbladet internasjonal anerkjennelse når mediehuset stakk av med gull i kategorien «Best colour piece» under finalen i AIPS Sports Media Awards i Sør-Korea.
Dagbladets Stiftelse har bidratt til finansiering av "Klar Tale", nye samlingen av artikler av Ragnar Vold. Boken ble lansert i går.
Kreftforeningen får drøyt 1,6 millioner kroner og Frelsesarmeen drøyt 800.000 kroner fra avkastningen i Evenruds Stiftelse i 2021.

Rolf Hansen (76) er en institusjon i Dagbladet og en del av avisas historie. Etter 52 år i bladets tjeneste er han fortsatt aktiv.