Digitalisering av Dagbladets arkiv

Nesten en million avissider er scannet og resultatet er et enormt arkiv.

Kings Bay-saken, krigsoppgjøret, drapet på John F. Kennedy, trender og historiske begivenheter som har vært Dagbladet siden 1869 er nå tilgjengeliggjort digitalt.

Sakset fra Dagbladets egen artikkel om prosjektet fra 2017:

Drivkraften er å tilgjengeliggjøre for leserne alt som har skjedd gjennom Dagbladets historie. Det er jo en fantastisk historiebok, fortalt av Dagbladets journalister fra starten i januar 1869 og fram til i dag, sier redaksjonssjef i stab, og prosjektleder for Dagbladets digitale arkiv, Rolf Fiske. Han har ledet arbeidet med digitaliseringa, som er gjort av Dagbladets stiftelse i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Prislappen på prosjektet er et par millioner kroner.

Les hele saken her

Data-SKUP

SKUP er etablert for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge.

SKUP så dagens lys i Store Studio i NRK på Marienlyst i Oslo i 1990, og formelt etablert i Bergen året etter.

Først skjedde etableringen under navnet «Sammenslutningen for en Kritisk og Undersøkende Presse» (SKUP). Senere ble SKUPs organisasjonsform og navn endret til «Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse».

(Kilde: skup.no)

PRISVINNERE
Prisen ble delt ut for fjerde gang i 2019, og prisvinnerne hittil er:

STATUTTER
Statuttene for Dataskup-prisen ble vedtatt av SKUP-styret i mai 2016:

 1. Formål
  a) Prisen gis for fremragende, selvstendig undersøkende journalistisk arbeid der journalist/redaksjon i særlig grad har benyttet dataverktøy i research, tilgjengeliggjøring, analyse og/eller presentasjon.
  b) Prisen skal inspirere og stimulere til økt bruk av dataverktøy i det journalistiske arbeidet og bidra til kompetansedeling i form av innsendte metoderapporter.
 2. Prisen
  a) Prisen deles ut årlig dersom juryen finner kvalifiserte arbeider. I tillegg til selve prisen kan juryen dele ut diplomer og hedersbevisninger.
  b) Prisen deles ut i forbindelse med Data-SKUP-konferansen eller et annet arrangement i regi av Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse, SKUP.
 3. Deltakelse og innsending
  a) Prisen er åpen for alle journalistiske arbeider som er publisert for et norsk publikum og som har ivaretatt medienes etiske regelverk. Innsendte arbeider skal bestå av en metoderapport i henhold til mal og retningslinjer på SKUPs hjemmesider, samt det publiserte materialet som skal vurderes
  b) Arbeidene som sendes inn til vurdering må være publisert innenfor det tidsrom som SKUP annonserer at prisen gjelder for. Dersom et arbeid strekker seg over lenger tid, skal arbeidet vurderes i sin helhet.
  c) SKUP-sekretariatet bekjentgjør bredt og senest fire måneder før utdeling, relevant informasjon om prisen.
 4. Kriterier
  a) De innsendte arbeider vil bli vurdert ut fra prisens formål. Kriterier utarbeides og ajourføres i samarbeid mellom SKUP-styret, Dagblad-stiftelsen og juryen. Gjeldende kriterier skal til enhver tid forefinnes på SKUPs nettsider.
 5. Jury
  a) Prisen deles ut av en jury som velges av SKUP-styret. Juryen skal sammensettes av personer med stor datajournalistisk kompetanse og kan ikke bestå av personer som bekler andre verv i SKUP. Juryens medlemmer kan også rekrutteres fra øvrige nordiske land.
 6. Publisering
  a) De innsendte metoderapportene offentliggjøres på SKUPs nettsider så raskt som mulig etter juryering.
  b) Rapportene vil også, innenfor rammene opphavsretten gir, kunne bli publisert i artikkelsamlinger, tidsskrifter, forskningsrapporter o.l.
 7. Finansiering
  a) Prisen finansieres av Dagbladets Stiftelse.

Faktisk.no

Faktisk.no er et ikke-kommersielt samarbeid mellom Dagbladet, VG og NRK som skal motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter. Samarbeidet ble offentliggjort 21. mars 2017, og nettstedet ble lansert 5. juli samme år. Ansvarlig redaktør er Kristoffer Egeberg.

Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets Stiftelse og NRK bidrar totalt med åtte millioner kroner for å sikre oppstarten av tjenesten. Faktisk eies av Dagbladet og Verdens Gang, mens NRK inntil videre er en redaksjonell samarbeidspartner.

Tjenesten skal være tilgjengelig for alle og ha et publiseringssystem med åpen kildekode. Den skal følge Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten, og retningslinjene til Poynter Institutes International Fact-Checking Network.

(Kilde: Wikipedia)