Evenruds Stiftelse

Mari Evenrud var Dagbladets arkivsjef i 30 år og satt i avisens representantskap i 47 år fra 1953 og helt fram til sin død i november 2000.

Mari Evenrud er et begrep i Dagbladets historie. Gjennom alle disse årene bygget Evenrud seg opp en betydelig aksjepost i avisen. Da hun døde var hun avisens 9. største eier med en andel på 2,8 prosent.

Aksjene testamenterte hun til en allmennyttig stiftelse som bærer hennes navn, Evenruds stiftelse. Pensjonistene i Dagbladet får en femte del av avkastningen fra fondet.

Les artikkel: Mari Evenrud – Dagbladets hukommelse

Mari Evenrund var barnløs. Hun døde av kreft 73 år gammel. Noe av det siste hun gjorde var å etablere en stiftelse med sitt navn, og overøfrte eierskapet til aksjene til stiftelsen.

Gjennom flere år ble en del av avkastningen brukt til å kjøpe seg ytterligere opp, først i Dagbladet og senere i eierselskapet Berner Gruppen. Så sent som i 2013 ble 100.000 kroner brukt på å øke eierskapet, i tråd med stiftelsens vedtekter.

Men i kjølvannet av at Dagbladet ble solgt til Aller Media i 2013 solgte Evenrud stiftelse aksjene i Berner Gruppen for vel 19 millioner kroner året etter. Pengene er nå plassert i fond for langsiktig forvaltning.

 

Artikler

Kreftforeningen får drøyt 1,6 millioner kroner og Frelsesarmeen drøyt 800.000 kroner fra avkastningen i Evenruds Stiftelse i 2021.
Kreftforeningen og Frelsesarmeen med flere mottar deler av overskudd.
Mari Evenrud
Dagbladets Stiftelse forvalter også Evenruds Stiftelse. Bli kjent med denne stiftelsens opphavskvinne.
Dagbladet avisselger
Se videoene som ble laget med støtte fra Evenruds Stiftelse i forbindelse med Dagbladets 150-årsjubileum i 2019.