Engelske biler, Frognerseteren 1956
Samarbeidet med Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum overtok i 2002 Dagbladets negativer fra perioden 1950-1970. Arkivet er en rik bildekilde til etterkrigssamfunnets dagligliv.

Publisert: 13. mai 2020

Dagbladet startet utviklingen med bruk av det egenproduserte pressebildet som nyhetsbilde, i større bildereportasjer så vel som i featureliknende og mer «kunstneriske» illustrasjoner, omkring 1950 med de legendariske Dagblad-fotografene Sverre Heiberg og Johan Brun i spissen. Dagbladet regnes blant de ledende på utvikling av bildebruken i norsk presse i den perioden arkivet dekker, også takket være kreative redaktører som eksperimenterte med bildeleggingen av avisens reportasjer.

Dagbladsamlingen inneholder mye hverdagsbilder fra 1950-tallet. Omkring 1950 var «bildet» i avisen enda et sjeldent fenomen med høy egenverdi. Fotografene fikk i oppdrag å frembringe daglige «pyntebilder» fra hverdagslivet, og selv en auksjon kunne gi grunnlag for en større bildereportasje. Som et resultat fremstår Dagbladets negativarkiv som en rik blanding av (dagens) lokalavis med bildedekning fra hovedstadsområdets mest trivielle nyheter kombinert med mer sporadiske hverdagsreportasjer fra hele landet.

Tekst, og bildene i galleriet nedenfor, er hentet fra nettsidene til Norsk Folkemuseum.

Les også

Rolf Hansen (76) er en institusjon i Dagbladet og en del av avisas historie. Etter 52 år i bladets tjeneste er han fortsatt aktiv.

Mari Evenrud
Dagbladets Stiftelse forvalter også Evenruds Stiftelse. Bli kjent med denne stiftelsens opphavskvinne.
Uregistrert kunst
Inntil langt ut på 90-tallet ble forvaltningen av Dagbladets arkiver og det man kalte Dagbladets kunst nærmest tatt for gitt.
Arve Solstad
Fenomenet «redaksjonell stiftelse» dukket opp i Norge på 1980-tallet som et forsvarsverk mot spekulative oppkjøp av avisaksjer.
Gerd Benneche
De kvinnelige medarbeiderne har bidratt til Dagbladets radikale standpunkter i en rekke kulturpolitiske og sosialpolitiske spørsmål.
Gudleiv Forr
Gudleiv Forr holdt det politisk-redaksjonelle fortet i Dagbladet – i en vedvarende spenning mellom bordell og katedral.
Inge og Sten
Dagbladet har en historie som et frilynt organ med stor takhøyde.
Finn Graff-tegning
Ingen norsk avis har hatt flere legendariske tegnere i sitt avishus enn Dagbladet.
Flu Hartberg, tegning
Dagbladet har fra starten av vært poetokratiets høyborg. Her er 150-årsjubilanten lest som litteratur-historie – eller som virkelighetslitteratur med en viss dikterisk frihet.
Dagbladet avisselger
Se videoene som ble laget med støtte fra Evenruds Stiftelse i forbindelse med Dagbladets 150-årsjubileum i 2019.
Arve Solstad
Da Arve Solstad døde i 2016 gikk han inn i norsk pressehistorie som en av landets betydeligste redaktører.
Peter Ustinov Wenche Foss Wilhelm Bøe Arne Hestenes
Sensommeren 1975 gjennomførte Dagbladets Arne Hestenes en journalistbragd som trolig aldri vil bli overgått.
Johan Brun portrett
Johan Brun er en foto-legende som gjennom flere tiår preget Dagbladet.
Engelske biler, Frognerseteren 1956
Norsk Folkemuseum overtok i 2002 Dagbladets negativer fra perioden 1950-1970. Arkivet er en rik bildekilde til etterkrigssamfunnets dagligliv.
Martin Eide og Christine Myrvang
Les kapittelet "Kulturrevolusjonen", fra boka om Dagbladet gjennom 150 år.
Kunst, Dagbladet
Det er viktig at Dagbladets store samling av tegninger og malerier blir ivaretatt for framtida som en del av Dagbladets historie. Men den er også av nasjonal interesse.