Internasjonal pris til Dagbladet
Publisert: 26. mai 2023
Skrevet av: Arne Jensen

Artikkelserien «En syk skinasjon» er delvis finansiert gjennom tilskudd fra Dagbladets Stiftelse.

Dagbladets journalister Bernt Jakob Oksnes, Øyvind Godø, Jorun Gaarder og John Rasmussen undersøkte omfanget av forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser i vår nasjonalsport langrenn – og skiskyting.

Sammen med Dagbladets fotografer foretok de røntgenmålinger, hormontester og psykologiske tester i jakten på dokumentasjon. Langtidsvirkninger av flere års ernærings-underskudd blant utøverne ble også undersøkt.

Serien dokumenterer både med vanlige og mer innovative journalistiske metoder at spiseforstyrrelser og forstyrret spiseatferd er og har vært et vedvarende problem i norsk langrenn i mer enn 40 år, fra de aller beste og helt ned i barneklassene.

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) mener Dagbladet i forbindelse med denne serien har brutt helseforskningsloven. De mener Dagbladet ikke har brukt journalistiske metoder, men forskning, som avisa ikke hadde forhåndsgodkjenning på.

– Dette er helt enormt og en utrolig anerkjennelse. Ikke minst er det også et håndfast bevis på at Dagbladet lager journalistikk i verdensklasse. Vi er forsøkt strupet i Norge, men hyllet for prosjektet i verden, sier nyhetsredaktør Frode Hansen til egen avis. Les mer her.

Les også

Rolf Hansen (76) er en institusjon i Dagbladet og en del av avisas historie. Etter 52 år i bladets tjeneste er han fortsatt aktiv.

Mari Evenrud
Dagbladets Stiftelse forvalter også Evenruds Stiftelse. Bli kjent med denne stiftelsens opphavskvinne.
Uregistrert kunst
Inntil langt ut på 90-tallet ble forvaltningen av Dagbladets arkiver og det man kalte Dagbladets kunst nærmest tatt for gitt.
Arve Solstad
Fenomenet «redaksjonell stiftelse» dukket opp i Norge på 1980-tallet som et forsvarsverk mot spekulative oppkjøp av avisaksjer.
Gerd Benneche
De kvinnelige medarbeiderne har bidratt til Dagbladets radikale standpunkter i en rekke kulturpolitiske og sosialpolitiske spørsmål.
Gudleiv Forr
Gudleiv Forr holdt det politisk-redaksjonelle fortet i Dagbladet – i en vedvarende spenning mellom bordell og katedral.
Inge og Sten
Dagbladet har en historie som et frilynt organ med stor takhøyde.
Finn Graff-tegning
Ingen norsk avis har hatt flere legendariske tegnere i sitt avishus enn Dagbladet.
Flu Hartberg, tegning
Dagbladet har fra starten av vært poetokratiets høyborg. Her er 150-årsjubilanten lest som litteratur-historie – eller som virkelighetslitteratur med en viss dikterisk frihet.
Dagbladet avisselger
Se videoene som ble laget med støtte fra Evenruds Stiftelse i forbindelse med Dagbladets 150-årsjubileum i 2019.
Arve Solstad
Da Arve Solstad døde i 2016 gikk han inn i norsk pressehistorie som en av landets betydeligste redaktører.
Peter Ustinov Wenche Foss Wilhelm Bøe Arne Hestenes
Sensommeren 1975 gjennomførte Dagbladets Arne Hestenes en journalistbragd som trolig aldri vil bli overgått.
Johan Brun portrett
Johan Brun er en foto-legende som gjennom flere tiår preget Dagbladet.
Engelske biler, Frognerseteren 1956
Norsk Folkemuseum overtok i 2002 Dagbladets negativer fra perioden 1950-1970. Arkivet er en rik bildekilde til etterkrigssamfunnets dagligliv.
Martin Eide og Christine Myrvang
Les kapittelet "Kulturrevolusjonen", fra boka om Dagbladet gjennom 150 år.
Kunst, Dagbladet
Det er viktig at Dagbladets store samling av tegninger og malerier blir ivaretatt for framtida som en del av Dagbladets historie. Men den er også av nasjonal interesse.