Dagbladet avisselger
Gaven til Dagbladets 150-årsjubileum

I forbindelse med Dagbladets 150-årsjubileum i 2019 ga Evenruds Stiftelse jubilanten en pengegave til å lage en eller flere videoer som kort sammenfattet Dagbladets rolle som nyhetsformidler. Dagbladet hadde aldri tidligere laget filmer som minnet oss på avisas viktige funksjon i norsk samfunnsliv. Resultatet ble tre videoer som du kan se her. Filmene er vist offentlig mange ganger, og særlig i sammenhenger der Dagbladet skal presentere seg selv.

Publisert: 24. juni 2020

Filmene er laget av Nicolai Delebekk, i samarbeid med Qvisten animasjon – vår, sommer og høst 2019. Prosessen besto av tre faser: 1. Idéprosess, manus og research. 2. Innhenting av materiale til bruk i filmene og 3. Animering i samarbeid med animasjonsbyrå.

Qvisten fikk en tydelig føring i tredje del: Dagbladet ønsker å ta seer med på en reise gjennom avisas dekning gjennom 150 år, med en levende og troverdig måte. Ettersom Dagbladet først og fremst har vært et papir-drevet mediehus er utvalget av levende bilder-materiale begrenset. Men her er både faksimiler og fotografer i stor grad gjort levende!

Det aller viktigste med konseptet var å knytte følelser til våre kollektive minner opp mot alt det Dagbladet har levert. Her er rikholdig bruk av pathos som måtte balanseres opp mot det troverdige og profesjonelle.

En troverdig presentasjon av manuset var også viktig. I så måte er Dagbladet svært takknemlige for samarbeidet med Nils Ole Oftebro, som var villig til å speake den norske versjonen. Den engelske versjonen har Nicolai Delebekk speaket selv.

Dagbladet Nyheter

Dagbladet har dekket alt av store nyhetshendelser de siste 150 år. I nyhetsfilmen får vi lynraske påminnelser om hvilke hendelser som har formet samfunnet historisk, og hvilke hendelser som – på godt og ondt – vil forme samfunnet også framover.

 

Dagbladet Sport

Det sies at det er typisk norsk å være best, og derfor valgte man tittelen «Fra medalje til medalje». Når nordmenn er best i sport, har Dagbladet alltid vært der. Sport har vært en av de viktigste dekningsområdene for løssalgsjournalistikken, og vil være det også inn i framtiden når nordmenn igjen er best, og tar nye medaljer.

 

Dagbladet Politikk

Filmen stiller spørsmål ved hvilke statsledere som folk flest husker og har et forhold til. Hvilke statsledere er det, som har formet oss, eller hatt påvirkningen på det livet vi har levd og lever? Når vi skal stille kritiske spørsmål til våre ledere, er vi også avhengig av noen som formidler kritikken, og også avdekker kritiske forhold.

Les også

Rolf Hansen (76) er en institusjon i Dagbladet og en del av avisas historie. Etter 52 år i bladets tjeneste er han fortsatt aktiv.

Mari Evenrud
Dagbladets Stiftelse forvalter også Evenruds Stiftelse. Bli kjent med denne stiftelsens opphavskvinne.
Uregistrert kunst
Inntil langt ut på 90-tallet ble forvaltningen av Dagbladets arkiver og det man kalte Dagbladets kunst nærmest tatt for gitt.
Arve Solstad
Fenomenet «redaksjonell stiftelse» dukket opp i Norge på 1980-tallet som et forsvarsverk mot spekulative oppkjøp av avisaksjer.
Gerd Benneche
De kvinnelige medarbeiderne har bidratt til Dagbladets radikale standpunkter i en rekke kulturpolitiske og sosialpolitiske spørsmål.
Gudleiv Forr
Gudleiv Forr holdt det politisk-redaksjonelle fortet i Dagbladet – i en vedvarende spenning mellom bordell og katedral.
Inge og Sten
Dagbladet har en historie som et frilynt organ med stor takhøyde.
Finn Graff-tegning
Ingen norsk avis har hatt flere legendariske tegnere i sitt avishus enn Dagbladet.
Flu Hartberg, tegning
Dagbladet har fra starten av vært poetokratiets høyborg. Her er 150-årsjubilanten lest som litteratur-historie – eller som virkelighetslitteratur med en viss dikterisk frihet.
Dagbladet avisselger
Se videoene som ble laget med støtte fra Evenruds Stiftelse i forbindelse med Dagbladets 150-årsjubileum i 2019.
Arve Solstad
Da Arve Solstad døde i 2016 gikk han inn i norsk pressehistorie som en av landets betydeligste redaktører.
Peter Ustinov Wenche Foss Wilhelm Bøe Arne Hestenes
Sensommeren 1975 gjennomførte Dagbladets Arne Hestenes en journalistbragd som trolig aldri vil bli overgått.
Johan Brun portrett
Johan Brun er en foto-legende som gjennom flere tiår preget Dagbladet.
Engelske biler, Frognerseteren 1956
Norsk Folkemuseum overtok i 2002 Dagbladets negativer fra perioden 1950-1970. Arkivet er en rik bildekilde til etterkrigssamfunnets dagligliv.
Martin Eide og Christine Myrvang
Les kapittelet "Kulturrevolusjonen", fra boka om Dagbladet gjennom 150 år.
Kunst, Dagbladet
Det er viktig at Dagbladets store samling av tegninger og malerier blir ivaretatt for framtida som en del av Dagbladets historie. Men den er også av nasjonal interesse.