På vakt for Dagbladet

Dagbladets Stiftelse verner om Dagbladets uavhengighet og er sponsor av viktig journalistikk. Stiftelsen er også økonomisk bidragsyter til Data-SKUP, var med på opprettelsen av PEN-stiftelsens fond for ytringsfrihet og er en del av koalisjonen som opprettet nettstedet Faktisk.no.

Kreftforeningen og Frelsesarmeen med flere mottar deler av overskudd.
Mari Evenrud
Dagbladets Stiftelse forvalter også Evenruds Stiftelse. Bli kjent med denne stiftelsens opphavskvinne.
Arve Solstad
Fenomenet «redaksjonell stiftelse» dukket opp i Norge på 1980-tallet som et forsvarsverk mot spekulative oppkjøp av avisaksjer.
Gerd Benneche
De kvinnelige medarbeiderne har bidratt til Dagbladets radikale standpunkter i en rekke kulturpolitiske og sosialpolitiske spørsmål.
Gudleiv Forr
Gudleiv Forr holdt det politisk-redaksjonelle fortet i Dagbladet – i en vedvarende spenning mellom bordell og katedral.
Inge og Sten
Dagbladet har en historie som et frilynt organ med stor takhøyde.